IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

w Świebodzinie ul. Matejki 3,

66-200 Świebodzin

tel: 68 3823642, cechswiebodzin@wp.pl

 

               Cech Rzemiosł Różnych w Świebodzinie powołano do życia Uchwałą Walnego Zgromadzenia rzemieślników powiatu świebodzińskiego w dniu 15.04.1955r. Uroczystość poświęcenia  sztandaru z wizerunkiem naszego patrona św. Józefa została celebrowana przez księdza dziekana Piotra Janika i odbyła się dnia 27.10.1957 r w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie. W tamtym czasie Cech Rzemiosł Różnych w Świebodzinie liczył 177 członków reprezentujących różne zawody rzemieślnicze.

 

 Liczba członków Cechu zmieniała się w zależności od przemian polityczno-gospodarczych jakie dotyczyły generalnie całego rzemiosła w kraju. Wprowadzenie w 1989 r. tzw. „wolności gospodarczej” czyli podmiotów gospodarczych wpłynęło na odejście z rzemiosła wielu osób, zwłaszcza tych, którzy nie mieli potrzeby wiązania się z organizacją cechową. Praktycznie członkami Cechu na dzień dzisiejszy pozostali mistrzowie szkolący  pracowników młodocianych-uczniów. Na przestrzeni minionych lat organizacją cechową kierowali Starsi Cechu, którymi byli w kolejności od chwili powstania organizacji:

1. Stanisław Sobkowiak /rymarz/ 2. Michał Kujawski /krawiec/ 3. Mieczysław Wagner /zegarmistrz/ 4. Roman Tomczak /instalator elektryczny/ 5. Henryk Filipczak /zegarmistrz/ 6. Stefan Tomczak /instalator elektryczny/ - obecnie kierujący Cechem.

 

Biuro Cechu przy ul. Matejki 32 przez wszystkie lata prowadzili: pani Krystyna Cenin oraz pan Andrzej Dulej.  Obecnie Dyrektorem Cechu jest pani Marzenna Puto. Dzisiaj nasza organizacja jest ustawowo przygotowana do realizacji zadań samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną  i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzisiaj zapewniamy dla zrzeszonych 29 rzemieślników i szkolących się 129 uczniów pełen zakres usług dotyczący kształcenia zawodowego i bhp.

Zarząd Cechu to rzemieślnicy: Tomczak Stefan – Starszy Cechu, Knużyński Jan – Podstarszy Cechu, Kościukiewicz Józef – Skarbnik i Koterwa Lesław – członek Zarządu.

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl