IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ŻAGANIU

ul. Rynek 11, 68-100 Żagań

tel: 68 368 19 60, cechzagan1@wp.pl

 

            Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w  Żaganiu, istnieje w naszym mieście nieprzerwanie od kwietnika 1945 roku . Przez kolejne lata zmieniała się jego nazwa. Początkowo nosił nazwę Zbiorowego Cechu Rzemieślników następnie Cech Rzemiosł Różnych, a od    6 marca 1999 nosi obecną nazwę. Siedziba Cechu od 1956 roku do dziś mieści się w Żaganiu, przy ulicy Rynek 11. Pierwszym Starszym Cechu był  Pan  Władysław Olender. Obecnie Cech skupia w swych szeregach  osoby prowadzące działalność gospodarczą  ( fizyczne i prawne) na terenie ,   powiatu  żagańskiego. W Cechu szkolonych jest  194 uczniów w 18 zawodach.

 

Nadzór nad bieżącą działalnością  Cechu  sprawuje Zarząd .

 

W skład Zarządu wchodzą osoby prowadzące działalność wybierane przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu na okres 4- letniej kadencji.

 

Aktualny skład  Zarządu przedstawia się następująco:

Pan Andrzej Janków, piastuje  funkcję  : Starszego Cechu

Pan Tadeusz Giza - Podstarszy

Pan Edward Zator - Sekretarz

Pani Halina Okapiec - Skarbnik

Pan Andrzej Antczak - Członek

Pani Ewa Adamczyk-Bryszewska - Członek

Pan Dariusz Wróblewski - Członek

Pracą Biura Cechu kieruje Pani Małgorzata Puchalska.

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl