IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, HANDLU

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŻARACH

UL. OGRODOWA 2, 68 – 200  ŻARY

tel./ fax 068 363 47 25, e-mail: cech@pnet.pl

 

                Cech Rzemiosł  w Żarach powstał 23 marca 1946 r. z inicjatywy ślusarza Feliksa Matuszewskiego. W 1949 r. nastąpiła zmiana nazwy na Cech Rzemiosł Różnych. Siedziba cechu mieściła się na zmianę raz w Żarach, a raz w Żaganiu. Dopiero w 1957 r. sytuacja uległa stabilizacji i siedzibę cechu umiejscowiono w Żarach, przy ulicy Ogrodowej 2, gdzie mieści się do dziś.

                W pamięci społecznej zapisali się: piekarz Adamus, malarz Cylkowski, fryzjerzy: Cyngiser, Gładysz Wierzbicki, Olga Bilewicz, Rudolf Hajtner szewc Gasek, fotograf  Feliks Lickiewicz, zegarmistrz Przybyszewski oraz krawiec Sikora, Piotr Hołub i Stanisław Michalczuk mistrzowie stolarscy: Kazimierz Lis, Kazimierz Linda, Jakub Mondzeliński; cukiernik Julian Komar; ślusarz Franciszek Kopydłowski; piekarz Piotr Czerniak, wulkanizator Tadeusz Janda; czapnik Michał Radomski; kominiarz Zygmunt Blaicke; Zawody dzisiaj nieistniejące lub zanikające reprezentował Hersz Rubinstein - powroźnik, który prowadził swój zakład przez 40 lat i Tadeusz Kijanka równie długo naprawiający rowery.

                Obecnie Cech  skupia w swoich szeregach oprócz rzemieślników także przedsiębiorców i handlowców, jest organizacją społeczno-zawodową i od 10.10.1998 r. nosi nową nazwę: Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach.

                Władze Cechu stanowią: Walne Zgromadzenie członków i Zarząd Cechu. Zawsze na czele cechu stał Starszy Cechu. Kolejno od początku powojennej bytności rzemiosła w Żarach starszymi Cechu byli: Feliks Matuszewski, Józef Podhalicz, Feliks Lickiewicz, Jan Bieńkowski, Wacław Gładysz, Romuald Tomaszewski, Marek Czajkowski, Witold Żukowski i obecnie Bolesław Adamik.

Obecnie Zarząd CRR,H i P w Żarach pracuje w składzie:

Starszy Cechu     -   Bolesław Adamik

Podstarszy         -   Eugeniusz Ślawski

oraz Kornela Błaszczuk,  Joanna Włosek, Witold Żukowski – członkowie.

Biurem Cechu kieruje dyrektor – Wioletta Bujak

          W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim codziennymi potrzebami rzemieślników. Główne zadania to reprezentowanie członków wobec organów administracji i instytucji, udzielanie pomocy prawnej, podatkowej i organizacyjnej, nadzór nad szkoleniem pracowników młodocianych, doradztwo w zakresie bhp i prawa pracy.

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl