IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

w Zielonej Górze:

 

Dyrektor ds. Administracyjno-Informatycznych Izby:

Dariusz Wójcicki

 

 

Dyrektor ds. Administracyjno-Kadrowych Izby:

Ewa Hnat

  

 

tel: (68) 327 24 61

fax: (68) 327 17 33

e-mail: biuro@izba.zgora.pl

Wydział Oświaty:

 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych:

Robert Szwabowski

 

 

Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych:

Beata Kusiak

 

tel: (68) 327 24 61

e-mail: biuro@izba.zgora.pl

 

Lubuska Akademia Rzemiosła:

 

Dyrektor Lubuskiej Akademii Rzemiosła

Justyna Ławrynowicz

 

 

 

tel: (68) 327 24 61

e-mail: biuro@izba.zgora.pl

 

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl