IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

Lubuska Akademia Dialogu Społecznego

 

„Lubuska Akademia Dialogu Społecznego” to projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Trwa on od 01 maja 2013 r. a jego zakończenie przewidziane jest na 31 października 2014 r.

Projekt jest skierowany do wszystkich pracodawców z woj. lubuskiego, zarówno tych zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w cechach i spółdzielniach. Chodzi tu o najszerszą promocję idei dialogu oraz zachęcenie do partycypacji w nim jak najszerszego grona pracodawców.

Działaniami projektu zostanie objętych 160 przedstawicieli przedsiębiorstw (pracodawców) oraz 24 pracowników cechów rzemiosł różnych, spółdzielni rzemieślniczych oraz Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, którzy poprzez szkolenia będą pozyskiwać wiedzę na temat idei dialogu społecznego.

 

Proponowane szkolenia:

Szkolenia miękkie:

- Trening komunikacji interpersonalnej

- Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

- Techniki negocjacji

- Sztuka perswazji i wywierania wpływu

- Mediacje i symulacje sporów zbiorowych

 

 

Szkolenia twarde:

- Prawo pracy

- Zadania i rola dialogu społecznego

- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- Elastyczne formy zatrudnienia

 

Na początku jednak zostaną przeprowadzone seminaria informacyjne w cechach i spółdzielniach. W sumie będzie 16 takich seminariów.

W ramach projektu zostanie również utworzona elektroniczna platforma dialogu, która będzie działać na zasadzie strony www, gdzie będzie dostępne m.in. forum, blogi, panel e-dialog, czat.

Zostanie także stworzone biuro konsultacji do prowadzenia realnych spotkań ze stronami dialogu.

 

Więcej informacji w biurze projektu.

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl