IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W NOWEJ SOLI

ul. Okrężna 3, 67-100 Nowa Sól

tel: 68 411 49 46, nscech@gmail.com

 

          

Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli jest społeczno-zawodową organizacją rzemiosła zrzeszającą na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze oraz małe przedsiębiorstwa różnych branż z obszaru Powiatu, Miasta i Gminy Nowa Sól.

 

Misja CECHU Nowa Sól:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-zawodowej, oświatowej i gospodarczej, reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji oraz sądów.

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl