IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

Nowości

Lubuska Akademia Rzemiosła przypomina o możliwości zapisania się do szkoły na nowy rok szkolny 2018/2019. Będą przyjmowane osoby chcące rozpocząć naukę w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kształcenie jest bezpłatne i odbywa się w klasie wielozawodowej w cyklu 3 letnim.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest świadectwo ukończenia gimnazjum oraz nieukończony 18 rok życia w dniu 1 września 2018 r. Więcej informacji w zakładce Rekrutacja.

  • Najczęściej wybierane zawody:

Cukiernik

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektryk

Lakiernik

Sprzedawca

Stolarz

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Fryzjer

Fotograf

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ślusarz

Wędliniarz

Piekarz

Tapicer

Betoniarz-Zbrojarz

Blacharz samochodowy

Dekarz

Elektromechanik

Kamieniarz

Krawiec

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Murarz - tynkarz

Blacharz

Cieśla

Drukarz

Introligator

kominiarz

monter-elektronik

monter izolacji budowlanych

 

 

                                                        

 

                                                      MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze jako Partner Projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" nr RPLB.08.04.01-08-0022/16 składa Zapytania Ofertowe dotyczące wyposażenia pracowni dla Lubuskiej Akademii Rzemiosła.

 

Zapytania Ofertowe wraz z załącznikami znajdują się na stronie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

 

Oferty dotyczące poszczególnych Zapytań Ofertowych należy złożyć do 21 listopada 2017 r. do godz. 12:00 w Biurze Projektu

tj. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze przy ul. Reja 9, Sekretariat I piętro

 

Pytania i odpowiedzi dla Zapytania Ofertowego nr 2 znajdują się TUTAJ

 

Opis projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" znajduje się TUTAJ

 

 

Beneficjentem projektu jest Miasto Zielona Góra, natomiast jednym z Partnerów jest Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, a tym samym Lubuska Akademia Rzemiosła. Projekt potrwa do 30 czerwca 2022 r. i weźmie w nim udział 4 tysiące uczniów szkół zawodowych oraz 122 nauczycieli.

 

Projekt ma przynieść dla naszej szkoły m.in.:

 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez m.in. szkolenia, kursy i staże

- wyposażenie i doposażenie pracowni jako modernizacja procesu kształcenia

 

 

 

 

                                                                                                  TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE

 

Miasto Zielona Góra zaprasza uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w targach edukacyjno-zawodowych, które odbędą się 26 kwietnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Targi to inicjatywa o charakterze cyklicznym realizowana w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Celem wydarzenia jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży z aktualną ofertą edukacyjną szkół wyższych, policealnych oraz zawodowych, a także przygotowanie jej do świadomego oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnictwo w targach sprzyja także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu samoświadomości młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.

W tegorocznych targach swój udział potwierdziły nie tylko wiodące uczelnie wyższe z regionu oraz pobliskich województw, ale także lokalne szkoły policealne i zawodowe (technika i szkoły branżowe) oraz szereg instytucji reprezentujących tzw. otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym m.in.: agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy, potencjalni pracodawcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora. 

Podczas targów odbędzie się także cykl prelekcji na temat automotywacji, a uczniowie zainteresowani diagnostyką doradczą będą mogli skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych, którzy pomogą w określeniu ich predyspozycji oraz zainteresowań, jak również doradzą w wyborze zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia.

Jeżeli zależy Ci na dobrym wyborze szkoły, a rozwój zawodowy odgrywa dla Ciebie kluczową rolę,

Nie czekaj! Przyjdź na targi i daj się poznać!

 

                                                                                              Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl