IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

Nowoczesna wiedza zawodowa - nowoczesne kadry

 

"Nowoczesna wiedza zawodowa - nowoczesne kadry" jest to projekt, którego liderem jest Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze i jest współorganizowany z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim oraz Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

 Nasz projekt „Nowoczesna wiedza zawodowa- nowoczesne kadry” pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, działającym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, a współfinansowany z EFS, skierowany był do nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, w zawodach z branży spożywczej, mechanicznej i budowlanej.

            Projekt miał na celu podniesienie kompetencji oraz aktualizację wiedzy nauczycieli/ek oraz instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

            104 kobiety i 146 mężczyzn, poprzez szkolenie teoretyczne oraz staż w innowacyjnych przedsiębiorstwach w postaci praktyk podwyższyło swoje kwalifikacje. Dzięki projektowi nauczyciele/ki oraz instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu  zdobyli dodatkowe doświadczenie i wiedzę w branży, w której prowadzą zajęcia dydaktyczne. Wyszli w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz spełnią nowoczesne wymogi kształcenia zawodowego. Praktyki były realizowane w przedsiębiorstwach branżowych województwa lubuskiego oraz  zachodniopomorskiego i  trwały10 dni roboczych w wymiarze 8 godzin.

            W ramach projektu uczestnicy  mieli zapewnione : bezpłatne szkolenia teoretyczne oraz  praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach, materiały dydaktyczne, dziennik praktyk, zwrot kosztów  za dojazd i powrót z praktyki. Projekt sprzyjał nawiązaniu stałej współpracy na płaszczyźnie szkoła/uczestnik-firma. Dzięki projektowi przedsiębiorstwa   miały rzeczywisty wpływ na edukację przyszłej kadry pracowniczej poprzez bezpośrednią współpracę z nauczycielami/kami zawodu.

 

 

Kierownik projektu

Regina Mroczek

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl