IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

„Wykwalifikowani pracownicy branży budowlanej i energetycznej”

 

Projekt jest skierowany do 69 przedsiębiorstw i ich 140 pracowników/właścicieli – w tym do 62 mikroprzedsiębiorstw (125 pracowników w tym 20 samozatrudnionych) oraz 7 małych (15 pracowników) prowadzących działalność w branży budowlanej lub energetycznej posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego.

            Szkolenia, kursy będą organizowane od grudnia 2013 do września 2014 roku i będą dotyczyły odnawialnych źródeł energii (OZE), proekologicznych rozwiązań w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na OZE i biopaliw, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów itd.

 

 

Projekt kierowany jest do przedsiębiorstw/osób zajmujących się branżą elektryczną, energetyczną, elektroniczną, instalatorsko - sanitarną, budowlaną itp.

 

Każdy uczestnik odbędzie w sumie 12 spotkań po 8 godzin.

 

Szkolenie/kurs zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia/cetyfikatu.

 

 

www.energiaodnawialna.zgora.pl

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl