IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

Działając według Statutu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym Przedstawicieli dnia 04 listopada 2010r. w Międzywodziu, organami Izby są:

a) Zgromadzenie Przedstawicieli

b) Rada Izby

c) Zarząd Izby

Prezes Izby

Pan Krzysztof Hnat

Członkowie Rady:

Krzysztof Hnat

Bolesław Adamik

Stefan Tomczak

Roman Greszczyk

Franciszek Trocholepszy

Andrzej Antczak

Marian Pietrzak

Józef Krajewski

Krzysztof Gorajewski

Komisja Rewizyjna:

Marian Różycki

Eugeniusz Ślawski

Justyna Pielichowska

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl