IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Lisowskiego 1-3, 65-072 Zielona Góra

tel: 68 3253325, crrip@o2.pl lub biuro@cech.zgora.pl

www.cech.zgora.pl

 

                W lutym 1945 roku Zielona Góra powróciła w granice Polski. Mimo sześciu wieków germanizacji w mieście nie przestało istnieć polskie Zycie. Było to zasługą Towarzystwa Rzemieślników Polskich utworzonego w 1898r. Jego założycielem i aktywnym działaczem był Polak, mistrz blacharski Kazimierz Lisowski. Po dojściu Hitlera do władzy Towarzystwo poddano ścisłej inwigilacji. Podczas jednego z licznych przesłuchań w 1935 roku, Kazimierz Lisowski stracił życie. Po jego śmierci Towarzystwo Rzemieślników Polskich zamknęło oficjalną działalność, a jego członkowie podjęli współpracę ze Związkiem Polaków w Niemczech.

                Szanując pamięć o tamtych czasach i ludziach, którzy w niewoli pielęgnowali miłość do Polski, Kazimierz Lisowski został obrany na patrona zielonogórskiego rzemiosła.

                Rzemiosło w Zielonej Górze rozpoczęło działalność zaraz po wyzwoleniu, bowiem wraz z osadnikami do miasta przybyli także rzemieślnicy. Najpierw z pobliskiej Wielkopolski, później z całego kraju. Rozwój rzemiosła koordynowany był przez utworzoną w 1945 roku organizacje skupiającą w swoim składzie ludzi z doświadczeniem zawodowy i zaangażowanych w odbudowę odzyskanego miasta. Początkowo był to Cech Okręgowy skupiający sześć cechów branżowych i podlegający Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Z chwilą utworzenia województwa zielonogórskiego, odgórnym zarządzeniem miejscowych władz Cech Okręgowy przekształcono w 1950 roku w Cech Rzemiosł Różnych, przynależący do nowo powołanej Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze.

                Jednym z organizatorów Cechu Rzemiosł Różnych był piekarz Zdzisław Adamczewski. Przez 52 lata pełnił on nieprzerwanie funkcję Starszego Cechu. Po zakończeniu działalności rzemieślniczej w kwietniu 1997 roku za całokształt pracy zawodowej i społecznej przyznano mu godność Honorowego Starszego Cechu, a 11 października 2008 roku z rąk Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, Senior zielonogórskiego rzemiosła odebrał najwyższe rzemieślnicze odznaczenie jakim jest Szabla im. Jana Kilińskiego.

                Następcą Zdzisława Adamczewskiego w 1997 roku został wybrany cukiernik
Michał Skubiszewski.

Obecnie funkcję Starszego Cechu pełni Pan Krzysztof Gorajewski, a w skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

Andrzej Zawadzki  - Podstarszy

Wioletta Pawlak  - Skarbnik

Władysław Makosiński  - Członek

Andrzej Nowakowski  - Członek

Krzysztof Gorajewski  - Członek

Dyrektorem biura jest Marta Nowakowska-Cymer.

                Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze zrzesza obecnie 73 członków reprezentujących 13 branż. Zdecydowana większość zrzeszonych w Cechu zakładów szkoli uczniów przekazując swoja wiedzę zawodową młodocianym.

                Działalność Cechu ukierunkowana jest na wszechstronną pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, reprezentowanie swoich członków wobec lokalnych urzędów. Cech ma swoich przedstawicieli w Powiatowej Radzie Zatrudnienia i w Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego. Do naszych podstawowych obowiązków należą też sprawy oświaty rzemieślniczej w zakresie naboru uczniów i rejestracji umów o naukę rzemiosła, oraz nadzór nad jej prawidłowym przebiegiem. Cech udziela również pomocy prawnej w zakresie bhp i prawa pracy organizując szkolenia dla rzemieślników i ich pracowników.

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl